Oral history
History witnesses
Projects
Topics

Maria Piechotka

Interlocutor name:
Maria
Interlocutor surname:
Piechotka
Researcher:
Artur Tanikowski, Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Catalogue number:
MPOLIN-HM195
Recording date:
15th May 2015
Recording location:
Warszawa
Recording duration:
01:18:29
Format:
Video
Recording language:
polski
Recording copyright:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Project:
Poles Active in the Protection of Jewish Heritage

Topics

World War II, Holocaust.

Interlocutor biogram

Maria Piechotka (ur. 12 lipca 1920 r. w Krakowie, zm. 28 listopada 2020 r. w Warszawie) – architektka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, posłanka na Sejm PRL, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Budownictwa, radna Stołecznej Rady Narodowej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracowała w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków, Miastoprojekcie Stolicy Północ oraz w założonej z mężem spółce autorskiej. Zajmowała się badaniem synagog. Współautorka książek:

 • Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,
 • Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,
 • Krajobraz z menorą. Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej,
 • Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej.

Recording circumstances description

Rozmowę zarejestrowano w domu rozmówczyni w Warszawie.

Recording summary

 1. Wspomnienia z Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, tajne nauczanie podczas II wojny światowej, 00:00:04
 2. Decyzja o wyborze kierunku studiów, wspomnienia ze studiów. Wykładowcy: Halina Skibniewska, Hanna Adamczewska-Wejchert, Anna Zofia Czapska, Oskar Wiktor Sosnowski, Marian Lalewicz, Leon Marek Suzin, prace przy budowie Pomnika Bohaterów Getta, Zygmunt Kamiński, 00:02:54
 3. Znajomość z Kazimierzem Piechotką, 00:11:06
 4. Wspomnienia z Tarnowa w latach II wojny światowej, Żydzi w Tarnowie, relacje polsko-żydowskie, 00:11:43
 5. Kontakty z Zofią Zajczyk-Rosner, działalność i spuścizna Szymona Zajczyka, 00:16:24
 6. Znajomość z Kazimierzem Piechotką, podróż pociągiem w czasie okupacji, ślub podczas Powstania Warszawskiego, udział w powstaniu, deportacja do obozu jenieckiego, praca po wojnie, 00:21:21
 7. Zainteresowanie architekturą synagog, 00:33:04
 8. Badania synagog prowadzone przez Oskara Sosnowskiego, 00:36:13
 9. Prace nad książką Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, udział w programie „Architektura i sztuka żydowska”, publikacje książkowe, 00:39:40
 10. Odbiór książki Bóżnice drewniane w Polsce i za granicą, stan synagog w Polsce, 00:42:19
 11. Udział w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, 00:50:58
 12. Wspomnienia związane z eksterminacją Żydów w Tarnowie, 00:55:36
 13. Fotografie z albumu rodzinnego, korzenie rodzinne, mieszkanie w Warszawie, związek z Kazimierzem Piechotką. 01:00:19
 14. Fotografie i rysunki synagog, m.in. w Jedwabnem i Olkienikach, technika dokumentowania synagog. 01:08:53
In order to properly print this page, please use dedicated print button.