• Altman, I., ed. Holokost na tierritorii SSSR. Ęzcykłopiedija Moscow: Rosspen, 2009.
 • Andrijevski, I., ed. Encyklopediczeskij slovar. Vol. 2. Sankt-Petersburg, 1890.
 • Botvinnik, Marat. Pamiatniki gienocyda jevrejev Belarusi. Мinsk, 2000.
 • Branover, Herman, ed. Rossijskaja Jevrejskaja Encyklopedia: Biografii, S-JA. (С-Я). Moscow: Akademia Nauk Przyrodniczych Federacji Rosyjskiej. 1997.
 • Falstein, Louis. The Martyrdom of Jewish Physicians in Poland. Studies by Leon Wulman and Joseph Tenenbaum. Research and documentation by Leopold Lazarowitz and Simon Malowist. New York: Published for Medical Alliance-Association of Jewish Physicians from Poland, Exposition Press, 1964.
 • 6.      Kotik, Dmitrij. “Dokumienty po istorii jevrejev Zapadnoj Belarusi v Fondach Gosudarstvennogo arhiva Brestskoj obłasti (1921-1939 gody).” In Matierialy Wos̓mój Jeżegodnoj Meżdunarodnoj Meżdiscyplinarnoj konferencyi po iudaikie. Vypusk 8, Czast’ 1. Moscow: Akademiczeskaja seria, 2001, pp 88-96.
 • Kozlovskaja, Liudmila. Socyalnyje aspekty razmeszczenija promyszlennosti. Minsk: Nauka i tiehnika, 1977.
 • Łobaniuk, W.E., ed. Nacystskaja politika gienocyda i „wyżżenoj ziemli” v Belorussii (1941-1944). Minsk: Białoruś, 1984.
 • Marcełow, S., ed. Svod pamiatnikov istorii i kultury Belorussii. Brestskaja obłast̓. Minsk: Białoruska Encyklopedia Radziecka, 1990.
 • Megargee, Geoffrey P. and Martin Dean, eds. The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, Volume II: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe. Bloomington: Indiana University Press, 2012.
 • Orłow, O., ed. Ukazatel fabryk i zavodov Jevropejskoj Rossii i Carstva polskogo: Matieriały dla fabryczno-zavodskoj statistiki. Sankt-Petersburg, Drukarnia R. Golikego, 1887.
 • Paszkov, G., ed. Harady i vioski Belarusi: encyklapedyja. T. 3, Ks. 1. Bresckaja wobłasc̓. Minsk: BelEn, 2006.
 • Pobol, Leonid. Arheologiczeskoje pamiętniki Belorussii: żeleznyj viek. Minsk: Nauka i technika, 1983.
 • Połujan, I. Zapadnaja Beloruissija v period ekonomiczeskogo krizisa 1929-1933. Minsk: Nauka i technika, 1991.
 • Pospiełow, Jevgienij. Nazvanija gorodov i s̓ioł. Moscow: Nauka, 1996.
 • Rozenblat, Jevgienij. Żyzn̓ i sud̓̓̓̓ba brestskoj jevrejskoj obszcziny, XIV-XX w. Brest: Białoruska Fundacja Kultury, 1993.
 • Sołoniewicz, L. Kratkij istoriczeskij oczerk Grodnienskoj gubernii za 100 liet 1901. Grodno: Gubernskaja tipografija, 1901.
 • Sorkina, Ina. Miastieczki Biełarusi ŭ kancy XVIII – pierszaj pałowie ХІХ sт. Vilnius: EGU, 2010.
 • Spector, Shmuel, ed. The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust: A-J. New York: New York University Press, 2001.
 • Toll, F., ed. Nastolnyj slovar dla spravok po vsem otraslam znanija: Spravocznyj encyklopediczeskij leksikon в3 tomach. Vol. 1. Sankt-Petersburg: drukarnia I. Paulsona, 1863.
 • Żbikowski, Andrzej, ed. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 3: Relacje z Kresów. Warsaw: ŻIH, 2001.
 • Encyklapedyja Historyi Bielarusi(ЭГБ). Vol. 6, Book 1. Minsk, 2001.
 • Gorodskije posielenija v Rossijskoj Imperii. Vol. 2. Sankt-Petersburg: Drukarnia Wolfa, 1863.
 • Jevrejskaja Encyklopiedija (ЕЭ). Svod znanij o jevrejstve i jego kulture v proiszlom i nastojaszczem. Moscow: Bronkgauz-Effron, Terra, 1991.
 • Jevrejskaja Starina. Sbornik statej za 1917-1918 god. Vol. Х. Piotrogród, 1918.
 • Kiszynievskij pogrom 1903 goda: sbornik dokumentom i materialov. Kiszyniev: Institutul de Cercetări Interetnice (Academia de Științe a Republicii Moldova), Arhiva Na̦tional̆a a Republicii Moldovei, 2000.
 • Kratkaja jevrajskaja encyklopedia (КЕЭ). Vol. 8. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1996.
 • Małyj encyklopediczeskij slovar̓. Vol. 2, Part 1. Sankt-Petersburg: Wydawnictwo Brokhauz i Efron, 1907.
 • Matieriały rajonirovanija Zapadnyh obłastiej Biełoriusskoj SSR. Minsk; KC KP(b)B, 1940.
 • Oczerki po archieołogii Biełorusii. Minsk: Nauka i technika, 1972.
 • Oczierki po archeologii Biełorussii(Institut Istorii Akadoemii Nauk Bielorusskoj SSR). Minsk: Nauka i technika, 1972.
 • Otieczestvennaja vojna 1812 goda: encyklopiedija. Moscow: Rossijskaja politiczeskaja encykłopiedija, 2004.
 • Pamiac̓. Historyka-dokumentalnaja chronika Drahiczynskaga rajona. Minsk: Belta, 2004.
 • Pamiatnaja kniżka Grodnienskoj gubernii na 1908 god. Grodno, 1908.
 • Riegiony Biełarusi. Encyklopedia w 7 tomach. Tom 1. Brestskaja obłast̓. Minsk: Biełarusskaja encyklapedyja, 2010.
 • Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej, R.2, Warszawa 1936.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 8, Województwo Poleskie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1924.
 • Svidetelstvujut pałaczi. Unicztożenije jevrejev na okkupirovanoj territorii Belarusi v 1941-1944 godah: dokumenty i materiały. Minsk: NARB, 2009.
 • Universitetskije izvestija.1867, No. 4. Kiev: Uniwersytet Imperatorski św. Włodzimierza, 1867.
Print