• Dziki Tomasz, Żydzi w Nieszawie w pierwszej połowie XIX wieku, „Ziemia Kujawska”, 2004, volume 17.
  • Erwiński Jerzy, Krzemiński Tomasz, Treschner Jerzy, Dawny Aleksandrów, Oficyna Wydawnicza PHU „LARS-ANTYKI” Aleksandrów Kujawski 2004.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20-1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, no. 1.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, Toruń 2006, table 3, p. 35, table 41, p. 267.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998, p. 7.
  • Rejmanowski Tadeusz, Szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim (1918-1975), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1998, volume 12.
Print