Year Total  Jews Percentage of Jews
1783 3,500 180 5.1%
1799 1,987 462 23.3%
1820 2,825 1,167 41.3%
1846 8,073 2,836 35.1%
1860 6,189 3,653 59.0%
1871 7,444 3,603 48.4%
1897 12,554 5,902 47.0%
1907 11,864 5,437 45.8%
1921 8,762 2,261 25.8%
1931 12,099 2,397 19.8%
1937 13,433 approx. 4,000 29.8%
2011 30,802    

Sources:

  • J. Szlaszyński, W okresie zaborów, [in:] Augustów. Monografia historyczna, J. Szlaszyński, A. Makowski (eds.), 2007, 52, 250, tables 24, 249–250, 253. Data for the years: 1783–1907.
  • J. Szlaszyński, Od pierwszej do drugiej wojny światowej, [in:] Augustów. Monografia historyczna, J. Szlaszyński, A. Makowski (eds.), 2007, 374. Data for the years: 1921–1937.
Print