• “Augustow”, in: Encyclopaedia Judaica, F. Skolnik, M. Berenbaum (eds.), vol. 2, (2007), 659.
  • “Augustów”, in: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), vol. I, 53-54.
  • “Augustow”, in: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, S. Spector, G. Wigoder (eds.), vol. I, (2001), 63-64.
  • “Augustów”, in: Żydzi w Polsce. Leksykon, J. Tomaszewski, A. Żbikowski (eds.) (2001), 29.
  • I. Batura, W. Batura, Po Ziemi Augustowskiej. Przewodnik dla turysty i wczasowicza, (1993).
  • T. Darmochwał, Północne Podlasie, wschodnie Mazowsze, (2003).
  • M. Kosz-Koszewska, Augustów nie przejął się swastykami, “Gazeta Wyborcza – Białystok”, 15.01.2008, 1.
  • Sefer yizkor le-kehilat, Augustow ve-ha-seviva, ed. J. Alexandroni, (1966) [online]: yizkor.nypl.org/index.php?id=1014 [Accessed 02 December 2013].
Print