Year Total Population Jewish Population Percentage of Jews in Total Population
1772 1,709    
1802 2,230    
1846 2,952    
1875 3,472    
1880 3,471    
1890 3,232 58 1.8
1895 3,157 49 1.6
1910 3,183    
1933 3,265    
1939 3,163    
2004 2,555    
2006 2,493    
2014 2,516    

Sources:

  • J. Bagiński, Bisztynek, in: W. Kornycka (ed.), Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, 1969, 148.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., 2012.
  • M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Rössel [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/roessel.html [Accessed 11 August 2014].
  • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica", 7 (2002), 104.
Print