• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, compiled by M. T. Korejwo, (2007).
  • J. Bagiński, Bisztynek, in: W. Koryncka (ed.), Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, (1969).
  • R. Kabus, Juden in Ostpreussen, (1998).
  • R. Kostka, Bischofstein – Rund um den alten Marktplatz, in: "Rösseler Heimatbote", 4 June 1964.
  • W. Knercer, Cmentarze żydowskie na terenie województwa olsztyńskiego. Historia, stan obecny, in: J. Woronczak (ed.), Cmentarze żydowskie, Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, 2 (1995).
  • A. Sommerfeld, Juden im Ermland – Ihr Schicksal nach 1933, (1991), 10.
  • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica", 7 (2002).

 

Print