1. Brzęk-Piszczowa Rena, Błażowa niegdyś i dzisiaj: zarys popularno-naukowy, Rzeszów  1978.
 2. Gosztyła Marek, Proksa Michał, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
 3. Kiryk Feliks, Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
 4. Kłos Stanisław. Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, Krosno 1998.
 5. Konrad Orzechowski, Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Krak.
 6. Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 7. Michałowicz-Kubal Marta, Błażowa: w gminie i okolicy, Krosno 1999.
 8. Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy. Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa, Tyczyn 1995.
 9. Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004
 10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Volume I, p. 246.
 11. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Volume 7, Warszawa : published by Filip Sulimierski and Władysław Walewski, 1880-1914, Volume XII, 693, Warszawa : published by: Filip Sulimierski and Władysław Walewski, 1880-1914.
 12. Szlak turystyczny "Dookoła Rzeszowa", Rzeszów 1997.
 13. Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.
 14. Wnęk Sławomir,  Żydzi w Błażowej od XVII wieku, Prace Historyczno Archiwalne, Volume III, 1995.
Print