Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaskiel Selig
Location: Łódź
Dating: ca. / around 1884
Surname: Selig
First name: Chaskiel
Second first name: Majer
Other first names: Chil
Birth date: ca. / around 1884
Birth location: Błędów
Father first name: Szmul
Mother first name: Rywka
Residence location: Łódź
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta Miasta Mogielnicy, sygn. 401. O dowodach osobistych i paszportach zagranicznych 1926. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.