29 września 2022 r. w Brzozowie odbyła się uroczysta ceremonia prezentacji nowego oznakowania cmentarza żydowskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy wsparciu lokalnych partnerów - Nadleśnictwa BrzozówTowarzystwa Przyjaciół Brzozowa-Zdroju, we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie oraz Brzozowskim Domem Kultury.

Ceremonia została zrealizowana w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2: Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Cmentarz został upamiętniony w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czasie uroczystości zaprezentowano nowe oznaczenie cmentarza – tablicę informacyjną z kodem QR, który przeniesie zainteresowanych na portal zabytek.pl, gdzie poznają historię cmentarza. Mimo nowoczesnych rozwiązań technologicznych, tablica swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnej żydowskiej macewy.

Zgromadzonych przywitała prowadząca uroczystość Małgorzata Kaczorowska, starszy specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Brzozów, lokalna koordynatorka wydarzenia.

List Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odczytała Anna Fortuna-Marek – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie.

Następnie do uczestników wydarzenia zwrócił się dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zygmunt Stępiński – Nasza dzisiejsza uroczystość niech stanie się znakiem pamięci o wszystkich brzozowskich Żydach, od pierwszych, których pochowano tu w XVIII w., poprzez tych, których pochowano także na drugim cmentarzu żydowskim w Brzozowie, aż po tych, którzy padli tu ofiarami Zagłady, której sprawcy chcieli skazać ich na niepamięć. Ale pamięć przetrwała pomimo trudnych doświadczeń historii, pomimo strasznych czasów ludobójstwa. Niech zaświadcza o tym ten znak!

W imieniu partnerów lokalnych głos zabrał Tomasz Masłowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów. Po nim modlitwę za zmarłych, kadisz, odmówił Jehoshua Ellis, reprezentant Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.

Uroczystość została poprzedzona warsztatami edukacyjnymi z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie zrealizowanymi przez edukatorów Muzeum POLIN. Obecność młodzieży podkreślała niezwykły charakter wydarzenia.

 

 

Print