• J. Doroszewski, Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, “Rocznik Lubelski” 1989–1990, 31-32 (1989–1990).
 • J. Doroszuk, Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego in: Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939–1944, (1997).
 • M. Fajgenbojm, Podljashe in naci-klem. Noticn fun hurben [online]  http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1852 [Accessed 27 February 2014].
 • M. Fajgenbojm (ed.), Sefer Biala-Podlaska [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1851 [Accessed 27 February 2014].
 • U. Głowacka-Maksymiuk, PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie Guberni Siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), “Rocznik Mazowiecki", 6 (1976).
 • J. Goldberg, Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku. Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne, “Studia Podlaskie”, 2 (1989).
 • Z. Guldon, Ludność żydowska w miastach województwa podlaskiego w końcu XVIII wieku, “Studia Podlaskie”, 2 (1989).
 • S. Jadczak, Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, (1993).
 • A. Leszczyński, Z dziejów Żydów Podlasia (14871795), “Studia Podlaskie”, 2 (1989).
 • A. Leszczyński, Żydzi ziemi bialskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne (1980).
 • K. Leszczyński, Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 19391944. Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku, “Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, 9 (1957).
 • A. Nowak, Holocaust na terenie regionu bialskopodlaskiego w czasie II wojny światowej [online] http://www.holocaust.myoptimus.com/ [Accessed 27 February 2014].
 • J. Sroka, Biała na Podlasiu, (1968).
 • J. Sroka, Ślad, (1988).
 • The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, S. Spector, G. Wigoder (eds.), 1 (2001), 137.
 • E. Wiński, Eksterminacja mieszkańców powiatu Biała Podlaska w latach 19391944, in: Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w latach 1939–1944, (1971).
 • Z. Zaporowski, Ludność żydowska w Białej Podlaskie w latach 19181939, “Studia Podlaskie”, 7 (1989).

 

Print