• Biecz : studia historyczne, edited by Roman Kaleta with Franciszek Błoński, Wrocław, 1963.
 • Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland, vol. III, Western Galicia, Silesia, ed. Abraham Wein, Aharon Weiss, Jerusalem 1984.
 • Memorial book of the Martyrs of Biecz, ed. Pinchas Wagshall with Y. L. Blum and Deborah Weinfeld-Samuel, Ramat Gan 1960.
 • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Nad rzeką Ropą. [Cz. 3], Szkice historyczne, edited by Władysław Michalus, Kraków 1968.
 • Rybarski Roman, Gospodarka miasta Biecza w XVI i początkach XVII stulecia, Biecz 1998.
 • Szopa Krzysztof, Dzieje parafii Bożego Ciała w Bieczu w latach 1805 – 1925, Biecz 2008.
 • Ślawska Gabriela, Biecz w dawnej grafice i fotografii, Biecz 2004.
 • Ślawska Gabriela, Związki z Bieczem Św. Jadwigi Królowej, Biecz 2002.
 • Ślawski Tadeusz, Biecz : zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1999.
 • Ślawski Tadeusz, Biecz i okolice w okresie okupacji hitlerowskiej, „Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie”, t. V, edited by Bieniek Eugeniusz, Krosno 1990.
 • Ślawski Tadeusz, Biecz : szkice historyczne, Biecz 2002.
 • Ślawski Tadeusz, Biecz i okolice : przewodnik, Tuchów 2005.
Print