Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Berek Wierzbicki
Location: Bodzentyn
Dating: 2.12.1918
Surname: Wierzbicki
First name: Berek
Birth date: 2.12.1918
Birth location: Radom
Father first name: Josek
Father second first name: Majer
Mother first name: Sura
Mother second first name: Malka
Mother maiden surname: Gołębiowska
Residence location: Bodzentyn
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1559. Paszporty konsularne 1926-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Blina Wierzbicka
Location: Bodzentyn
Dating: 9.04.1921
Surname: Wierzbicka
First name: Blina
Birth date: 9.04.1921
Birth location: Radom
Father first name: Josek
Father second first name: Majer
Mother first name: Sura
Mother second first name: Malka
Mother maiden surname: Gołębiowska
Residence location: Bodzentyn
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1559. Paszporty konsularne 1926-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszel Wajngold
Location: Bodzentyn
Dating: 13.12.1910
Surname: Wajngold
First name: Herszel
Birth date: 13.12.1910
Father first name: Josek
Father second first name: Boruch
Mother first name: Szyfra
Mother maiden surname: Wrancberg
Residence location: Bodzentyn
Other residence location: Kielce
Emigration state: Canada
Emigration location: Toronto
Additional information: Date of birth: another possible date 30.12.1910 Emigration to Canada to her/his brother, Dawid Wajngold
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1369. Wydawanie paszportów w celu rodzinnym do Kanady 1923-1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Josek Liberman
Location: Bodzentyn
Dating: 13.11.1901
Surname: Liberman
First name: Josek
Second first name: Benjamin
Birth date: 13.11.1901
Father first name: Chaim
Mother first name: Chana
Mother second first name: Rajzla
Mother maiden surname: Wasser
Residence location: Bodzentyn
Other residence location: Kielce
Profession: tailor
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1340. Paszporty do Kanady w celach zarobkowych 1926-1931. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.