Demographic structure of Białystok (1663 - 1948) [1.1].

 

Year Total number of citizens Number of Jews
1663 - 75
1765 about 3,415 765 (about 22.4%)
1808 about 6,000 about 4,000 (about 66.6%)
1856 13,787 9,547 (69%)
1860 16,544 11,288 (76%)
1895 62,993 47,783 (76%)
1913 89,700 61,500 (68.6%)
1921 about 77,551 about 37,186–39,603 (about 49%)
1929 89,802 43,150 (47,8%)
1932 91,207 39,165 (60.5%)
1936 99,720 42,880 (43%,)
1939 107,063 about 44,940 (about 42%)
(according to various sources: from: 43,000 to 60,000)
 
1941 - about 50,000–60,000
1945 about 56,000 about 1,085
1948 about 40,000 about 520–660

 

Print
Footnotes
  • [1.1] According to: Bialystok [entry] [in:] The Encyclopedia of Jewish …, p. 138-140; Białystok [entry] [in:] Encyclopaedia Judaica…, p. 567; P. Wróbel, Na równi pochyłej. Żydzi Białegostoku w latach 1918–1939; demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z Polakami, „Studia Podlaskie”, Białystok, vol. II. 1989; Historia Żydów w Białymstoku, http://a.maszkowska.webpark.pl/historia.html, [accessed on14 August 2007], E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008; Przewodnik po Białymstoku i okolicy, Białystok 1939, According to: http://bialystok.svasti.org/index.html?strona=http://bialystok.svasti.org/przedwojenny_bialystok_i_okolice_przewodnik_informacje_szczegolowe.htm; http://polin.org.pl/cities/266/takbylo/ [accessed on 2 February 2009]..