• M. R. Binford, Diamonds in the Snow [documentary film - Bedzin's hidden children & their rescuers] https://www.youtube.com/watch?v=NseEkKTGPFA
 • J. K. Cymbler, The Cemetery of the Jewish Communities of Bedzin and Czeladz (Poland), (2007).
 • D. Davidowicz, Synagogues in Poland and their destruction, (1960).
 • G. Wigoder (ed.), Encyclopedia of Jewish Life: Before and During the Holocaust, 1 (2001), 106-107.
 • I. Gutman (ed.), Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, 1 (1991), 163-164.
 • W. Jaworski, Żydzi Będzińscy. Dzieje i zagłada, (1993).
 • A. Klamt, M. Pelc, …Verzeihung, ich lebe [documentary film].
 • J. Krajniewski, Gmina żydowska w Będzinie na przełomie XVIII/XIX wieku [online] http://wst.kei.pl/download/001/VI.pdf  [Accessed 8 January 2014].
 • D. Liwer, Town of the Dead: The Extermination of the Jews in the Zaglembie Region, (1945-46).
 • A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada... Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej,  (2009).
 • Pinkas Bendin [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1789 [original version: Accessed 26 February 2014], https://www.jewishgen.org/yizkor/bedzin/Bedzin.html [English version: Accessed 26 February 2014].
 • A. Sh. Stein, A Memorial to the Jewish Community of Bendin, (1959).
 • B. Ciepiela, M. Sromek (eds.), Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, (2009).
 • R. Zaritz, Attempts at Rescue. A Revolt-Attitude of Members of ther Dror Youth Movement in Bedzin to Foreign Passports as Means of Rescue in: "Yad Vashem Studies", 20 (1990).
Print