• Archive of the Jewish Historical Institute, A.J.D.C., sign. 8.
 • A. Bartosz, “Żydowskie cmentarze wojenne w Beskidach”, Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego, vol. 5: Żydzi w Karpatach (1991)
 • E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi. Domy modlitwy w Polsce – katalog, (1996).
 • “Bobowa, synagoga po remoncie. Święte miasteczko chasydów”, Gazeta Krakowska (2003).
 • “Bobowa. Koncert kapeli klezmerskiej z podsuwalskich Sejn. Cadykowi grali”, Dziennik Polski (2004).
 • Bobowa miastem od 1.01.2009 r., (2009).
 • Decision of the Province Heritage Conservator in Rzeszów on listing the Aron Kodesh (a cabinet for the Torah scrolls) from the Bobowa synagogue, Gorlice County, in the Rzeszów Province movable heritage register, 18 August 1970.
 • Decision of the Province Heritage Conservator in Rzeszów on listing in the Rzeszów Province movable heritage register the Bobowa synagogue, Gorlice County, property of the Treasury, used by the ZSZ in Bobowa, 10 April 1968. Decision of the Province Heritage Conservator in Nowy Sącz on listing the Jewish Cemetery in Bobowa in the movable heritage register, 15 December 1989.
 • I. Gass, “Żydzi w Bobowej podczas okupacji hitlerowskiej”, Rocznik Sądecki vol. 23 (1995).
 • S. Gryzło, Historia Żydów w Bobowej, typescript.
 • Bobowa Jewish Cemetery Inventory, Cemetery Card, August 1987.
 • J. Jasielski, “Stan zachowania cmentarzy żydowskich w południowo-wschodniej Polsce”, Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego, vol. 5: Żydzi w Karpatach (1991)
 • A. Wawryszczuk (ed.), Kocham ziemię gorlicką. Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych, (2001).
 • B. Krok, “Koncert w synagodze”, Kwartalnik społeczno-kulturalny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa – Nasza Gmina, no. 1, (2009)
 • K. Majcher, Bobowa. Historia, ludzie, zabytki, (2008).
 • A. Maleta, Żydzi w pamięci mieszkańców Bobowej, “Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” vol. 5: Żydzi w Karpatach (1991).
 • J. Michalak, Gorlice. Biecz. Wysowa Zdrój i okolice, (2002).
 • W. Molendowicz, Bobowa od A do Ż, typewright, (2009).
 • W. Molendowicz, Ambasador w Bobowej, “Dziennik Polski”, (2001).
 • W. Molendowicz, Bobowa. Dzień, w którym cofnął się czas. Modlitwa i koszerna coca-cola, “Dziennik Polski” (2004).
 • Cz. Pilichowski (ed.), Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, (1979), p.109.
 • T. A. Olszański, Żydzi w Karpatach. Wstępny przegląd demograficzny, “Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” vol.5 Żydzi w Karpatach (1991)
 • J. Pałosz, Sąsiedzi z Bobowej, “Gazeta Krakowska” (2004).
 • Z. Borzymińska, R. Żebrowski (eds.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, (2003).
 • Account of Antoni Stanek from 1987.
 • N. Singer, Galicia Revisited, “The Jewish Press” (2003).
 • N. Singer, D. Singer, Galicia Revisited. Conclusion, “The Jewish Press” (2003).
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, vol. 12: Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, (1925).
 • P. Szeliga, Bobowa. Rabin Scharf otworzył odremontowaną synagogę. Dobrzy sąsiedzi, “Dziennik Polski” (2003).
 • S. Śmierciak, Nowy Sącz. Dni Izraela. Rozmowy miłe i trudne”, Gazeta Krakowska (2001).
 • Z. Tabaka, Zarys dziejów miasteczka Bobowej do 1914 r., [in:] W. Michalus (ed.) Nad rzeką Ropą, vol.3: Szkice historyczne, (1968).
 • E. Wiesel (ed.), The Encyclopedia of Jewish life. Before and during Holocaust, (2001).
 • A. Wietrzyk, “Bobowa. Likwidacja getta, Czas życia i czas śmierci”, Gazeta Krakowska (2003).
 • A. Wietrzyk, “Bobowa. Mekka Izraelitów. Święte miejsce chasydów”, Gazeta Krakowska (2001).
 • J. Wideł, “Adres: Bobowa 169”, Gazeta Krakowska (2003).
 • J. Wideł, “Chasydzi rozsławią Bobową”, Gazeta Krakowska (2003).
 • J. P. Woronczek, Cmentarze Żydowskie. Specyfika kulturowa i sposoby dokumentacji, “Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego”  vol. 5: Żydzi w Karpatach (1991)
Print