* Czekalska-Sitko Z. (red.), Bochnia naszych dziadków i pradziadków w latach 1900-1945, Bochnia, 2008.
* Flasza J. (red), Rocznik Bocheński Volume VI, Bochnia 2008
* Flasza J. (red), Rocznik Bocheński, Volume IV, Bochnia, 1996
* Kiryk F., Ruta Z. (red), Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Kraków 1980.
* Wodziński M., Groby Cadyków w Polsce, Wrocław, 1998.
* Zawidzka I, W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego.
* Zawidzka I, Żydzi w Bochni, [w:] ŻILI MEDZY NAMI II, Zbornik referatow zo seminaria III, Dni Żidovskej Kultury v Keżmaroku 2004, Keżmarok 2005.
* Zawidzka I. Żydzi Bocheńscy, Bochnia, 1999.
* Zawidzka I., Cmentarz żydowski w okolicach Bochni, [w:] ŻILI MEDZY NAMI II, Zbornik referatow zo seminaria III, Dni Żidovskej Kultury v Keżmaroku 2004, Keżmarok 2005.
* Zawidzka I., Cmentarze żydowskie w Bochni, Brzesku i Nowym Wiśniczu. Stan obecny i badania historyczne. [w:] Woronczak J. (red.), Cmentarze Żydowskie. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, Volume II, Wrocław, 1995.

Diaries, accounts, memoirs (printed)

* Bartosz W., Dokument, Temi, no 16, p. 4-5, 1985, Tarnów.
* Draengerowa G., Pamiętnik Justyny, Wiadomości Bocheńskie, no 1, p. 11-13, 1999, Bochnia.
* Grzesiak K., Żydzi w Bochni.
* Juryk A., Pani Elza, Kronika Bocheńska, no 4, p. 36, p. 49, 2002, Bochnia.
* Konieczny P., Żyłem jak nie na tym świecie cz. I, Temi, no 37, p. 8-9, 1989, Tarnów.
* Konieczny P., Żyłem jak nie na tym świecie cz. II, Temi, no 38, p. 8-9, 1989, Tarnów.
* Sobas I., Najbardziej w Polsce kocham chmury, Moja Bochnia, no 9, p. 34, 2003, Bochnia
* Superlak J., Haskel, Wiadomości Bocheńskie, no. 1, p. 34, 1999, Bochnia.
* Szymkowska M., Bocheńskie getto w doniesieniach zamieszczonych w „Hechaluc Walochem”, Wiadomości Bocheńskie, no 3, p. 8-10, 2002, Bochnia.
* Więcek M., Nieznana bohaterka, Gazeta Krakowska, no 142, p. 5, 2006.
* Zawidzka I, Getto.55 rocznica likwidacji., Kronika Bocheńska, 1988
* Zawidzka I., My i Oni, Kronika Bocheńska, no 3, p. 52-55, 2000, Bochnia.
* Zawidzka I., Strażnik śladów, Kronika Bocheńska, no 5, p. 30-31, 1998, Bochnia.
* Zwiastun Maryi, no. 11, 2002
 

Print