• Max Strecker, Die Juden in Brieg. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte, Brieg 1938.
  • Władysław Dziewulski, Brzeg. Dzieje, gospodarka, kultura [Brzeg. History, economy, culture], Instytut Śląski w Opolu, Opole 1975.
  • Krystian Hefner, Brzeg – historia i współczesność [Brzeg – history and the present], Opole 1987.
  • Czesław Nowiński, Zarys dziejów Brzegu i ziemi brzeskiej (Outline of the history of Brzeg and the Brzeg earth) [in:] Wypisy do dziejów brzeskich (Certified excerpts to the Brzeg history), Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976.
  • red. A. Peszko, Historyczne dziedzictwo Ziemi Brzeskiej. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin [Historical legacy of the Brzeg Earth. Local history of districts on the example chosen, cities and communes], Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej & Powiat Brzeski, 2005.
  • Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska [With tracks of Jews: Lower Silesia, Opolszczyzna, the Lubusz Earth], Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.
  • Stanisław Gawlik, Szkoła żydowska w Brzegu (Jewish school in the Brzeg) [in:] Kwartalnik Opolski 1994, nr 2.

 

Print