• Yizkor-bukh Suwalki un di arumike shtetleck: Baklerowe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Przerasle, Filipowe, Krasnepolje, Rack, ed. B. Kohen, (1961), [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1559 [Accessed 02 December 2013].
  • J. Wąsiki, Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku. Departament białostocki, (1964).
Print