• Israel Rabin, Die Juden in Zülz [in:] J. Chrząszcz, Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien, Zülz 1926, p. 117-160.
 • E. Wiesel, G. Wigoder and S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, edited by Solaris, New York University Press 2001.
 • Jerzy Woronczak, Inskrypcje nagrobne z cmentarza żydowskiego w Białej [Grave inscriptions from a Jewish cemetery in Biała], Annales Silesiae 1989.
 • Collective work, Konserwatorium – Zeszyt Edukacji Kulturalnej [Music conservatoire – Notebook of the Cultural Education], Instytut Śląski, Opole 1997.
 • Collective work, Ziemia Prudnicka rocznik 2001 – W nowe stulecie [The Earth Prudnicka generation 2001 – in the new century], edited by: Aneks, Prudnik 2004.
 • Collective work, Bialski informator – Zabytki [Biała informer – Monuments ], Biała 1992.
 • Collective work, Biala – Miasto i Gmina [Biala – the City and the Commune], Urzad Miasta Biala.
 • Collective work, Bialski informator [Biała informer], Biala 1978.
 • Collective work, Biała. Miasto i Gmina [Biala the City and the Commune], Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Biala 2002.
 • Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska [With tracks of Jews: Lower Silesia, Opolszczyzna, the Lubusz Earth], Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.
 • Adressbuch (Einwohnerbuch) des Kreises Neustadt O/S mit saemtlichen Gemeinden und Gutsbezirken 1928, Neustadt 1928.
 • Lewin Louis, Aus dem Zülzer Ghetto, Der Oberschlesier 1927, R. 9.
 • Regional Office for the Protection of Monuments in Opole, Opinion on the value of the historic Jewish cemeteries in Opole, Biała Prudnicka and Prudnik, sygn. 1740, sygn. 3828/I-VI.
 • Regional Office for the Protection of Monuments in Opole, Jerzy Woronczak, Jan Paweł Woronczak, Jewish cemetery in Biała, folder cadastral, mps.
 • Jerzy Woronczak, Jewish cemetery in Biała [in:] Opolski Informator Konserwatorski 1985, vol. 3.
 • Alicke Klaus-Dieter, Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, vol. 3, München 2008.

 

Print