W Bielawie nie było cmentarza żydowskiego. Powojenna społeczność, pragnąca chować zmarłych zgodnie z tradycją, korzystała najprawdopodobniej z pobliskiego, zachowanego do dziś, nadal czynnego cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie.

Print