• Berenstein T., Rutkowski A., Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1957.
  • Heberer P., Ciągłoć eksterminacji. Sprawcy „T4” i „Akcji Reinhardt”, [in:] Libionka D. (ed.) Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
  • Kuwałek Robert, Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin, 2007, pp. 29-31.
  • Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin – Bełżec 2005.
  • Marszałek J., System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942– 1943), „Zeszyty Majdanka”, vol. XVII (1996).
  • Reder R., Bełżec, Kraków 1999.
  • Tregenza M., Bełżec – okres eksperymentalny. Listopad 1941 – kwiecień 1942, „Zeszyty Majdanka”, vol. XXI (2001).
  • Tregenza M., Christian Wirth a pierwsza faza "Akcji Reinhardt", „ZeszytyMajdanka”, vol. XIV (1992).
Print