W 1884 r. w Busku mieszkało 1 566 Żydów (29,6% ogólnej ilości mieszkańców), w lipcu 1939 r. w mieście było około 2 500 Żydów (31,25% ogólnej ilości mieszkańców)[1.1].

Print

Footnotes

  • [1.1] Taras Wozniak, Żydowski cały świat Galicji.