• Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
 • Historia Pomorza, vol. 3: 18151850, part 1: Gospodarka, społeczeństwo, ustrój, ed. Labuda G., Poznań 1993.
 • Historia Pomorza, vol. 3: 18151850, part 2: Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, ed. Labuda G., Poznań 1996.
 • Koenigsberg in der Neumark, [in:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, vol. 2, ed. Spector S., Wigoder G., New York 2001, p. 643.
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (1), „Gazeta Chojeńska”​ 28.02.2012, no. 9,[online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-09&temat=7 [Accessed: 05.12.2013].
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (2),  „Gazeta Chojeńska” 06.03.2012, no. 10, [online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-10&temat=5 [Accessed: 05.12.2013].
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (3),  „Gazeta Chojeńska” 13.03.2012, no. 11, [online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-11&temat=6 [Accessed: 05.12.2013].
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (4),  „Gazeta Chojeńska” 20.03.2012, no. 12, [online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-12&temat=6 [Accessed: 05.12.2013].
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (5),  „Gazeta Chojeńska” 27.03.2012, no. 13,[online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-13&temat=6 [Accessed: 05.12.2013]. 
 • Kościelna J.A., Z dziejów Żydów w Königsbergu (6),  „Gazeta Chojeńska” 03.04.2012, no. 14-15,[online] https://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-14&temat=10 [Accessed: 05.12.2013].
 • Pomorze Zachodnie poprzez wieki, ed. Piskorski J.M., Szczecin 1999.
 • Sztuka Pomorza Zachodniego, ed. Świechowski Z., Warsaw 1973.
 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, ed. Jaroszewicz M., Stępiński W., Warsaw 2007.
Print