• Chelm [entry] in: Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho'at Milhemet ha-`olam ha-sheniyah, ed. by A. Wein, (1999), vol.7, 221-228.
 • Chelm [entry] in: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, S. Spector, G. Wigoder (eds.), vol. 1, (2001), 243.
 • W. Ćwik, “Z dziejów Chełma XIX wieku, in: Rocznik Chełmski, vol. 5, (1999).
 • R. Dąbrowski, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, (2007).
 • A. Gruszka, “Ziemia chełmska w polityce wschodniej Kazimierza Wielkiego”, Rocznik Chełmski (2001), vol. 7.
 • P. Kiernikowski, “Mieszkańcy miasta Chełma w latach 1914–1939 (struktura demograficzna i etniczna)”, Rocznik Chełmski (2006), vol. 6.
 • P. Kiernikowski, “Wrzesień 1939 na ziemi chełmskiej”, Rocznik Chełmski (1998), vol. 4.
 • R. Kozyrski, “Żydzi w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku”, Rocznik Chełmski (2003), vol. 9.
 • R. Kuwałek, “Żydowskie gminy wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918-1939”, Rocznik Chełmski (1995), vol. 1.
 • Z. Lubaszewski, “Rada Miejska Chełma w latach 1927–1939. Skład personalny (w świetle archiwaliów zgromadzonych w oddziale chełmskim Archiwum Państwowego w Lublinie)”, Rocznik Chełmski (2006), vol. 10.
 • L. J. Okoń, Przebiegły szmaciarz, in: Opowieści Niedźwiedziego Grodu, (1979).
 • A. Trzciński, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, (1990).
 • Yisker-bukh Chełm, ed. M. Bakalczuk, (1954).
 • S. Warchoł, Nazwy miast Lubelszczyzny, (1964).
 • Województwo chełmskie. Informator turystyczny, (1997).
 • K. Zieliński, “Ludność żydowska w powiecie chełmskim w latach 1914–1918. Studium statystyczne”, Rocznik Chełmski, (1996), vol. 2.
 • K. Zieliński, “Żydzi chełmscy w latach 1912-1918”, Rocznik Chełmski (1997), vol. 3.
Print