• Wiesława Konopielska, Szalom. Pamięci czeladzkich Żydów [Szalom. Of memory of Czeladź Jews], UM Czeladź, Czeladź 2008.
  • Shtetl Finder (1980), p. 132: "Chelodz".
  • Abraham Wein, Pinkas hakehillot: encyclopedia of Jewish Communities: Poland vol. 7: Kielce and Lublin, Yad Vashem, Jerusalem 1999.
  • Jeffrey K. Cymbler, Cmentarz gmin żydowskich Będzina i Czeladzi [Graveyard of Jewish communities of Będzin and Czeladź].
Print