W okresie międzywojennym organizacja Mizrachi w Częstochowie miała siedzibę przy Alei Najświętszej Maryi Panny 10. Prowadziła sekretariat, ale nie posiadała etatowych działaczy; liczyła około 60 członków. Prezesem był Szymon Konblinc, wiceprezesem – Mendel Zylberberg, sekretarzem – Dawid Markowicz, skarbnikiem – Chil Hamberger, a członkami zarządu: Szmul Goldsztajn, Joachim Wekseler i Izrael Płockier.

Mizrachi była partią konserwatywną reprezentującą nurt religijny. Program jej zmierzał do przygotowania przyszłej emigracji ludności do odzyskanej Palestyny. Na gruncie polskim postulowała pełne równouprawnienie ludności żydowskiej, ale też możliwie jak najszerszą lojalność Żydów wobec Polski. W Częstochowie program Mizrachi był mocno wspierany przez miejscową finansjerę, kupiectwo i inteligencję. Uznawała hebrajski za jedyny język Żydów[1.1].

Print
Footnotes