Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Liba Jakubowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Jakubowicz
First name: Liba
Residence location: Częstochowa
Emigration state: France
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moszek Moszkowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Moszkowicz
First name: Moszek
Residence location: Częstochowa
Partner first name: Estera
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Gitla Lewkowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Lewkowicz
First name: Gitla
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Rozenblum
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Rozenblum
First name: Sura
Residence location: Częstochowa
Partner first name: Nuchem
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Łaja Jakubowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Jakubowicz
First name: Łaja
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Bulgaria
Emigration location: Sophia
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Szwarcberg
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Szwarcberg
First name: Rywka
Second first name: Perla
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Wajsman
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Wajsman
First name: Małka
Residence location: Częstochowa
Partner first name: Moszek
Emigration state: Spain
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Liba Rozenberg
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Rozenberg
First name: Liba
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Emigration location: Antwerp
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Rozenberg
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Rozenberg
First name: Rywka
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Emigration location: Antwerp
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Szmulewicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Szmulewicz
First name: Estera
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chana Szmulewicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Szmulewicz
First name: Chana
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Jakubowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Jakubowicz
First name: Ruchla
Residence location: Częstochowa
Emigration state: Germany
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sabina Frajermauer
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Frajermauer
First name: Sabina
Second first name: Szejwa
Residence location: Częstochowa
Partner first name: Herman
Profession: "co-owner of the ""Herman Frajmauer"" factory"
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12584. Zaświadczenia na ulgowe paszporty zagraniczne 1928-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mojżesz Rozencwajg
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Rozencwajg
First name: Mojżesz
Residence location: Częstochowa
Profession: "co-owner of the ""Rozencwajg i Goldman"" company"
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aron Brokman
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Brokman
First name: Aron
Residence location: Częstochowa
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszlik Józefowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Józefowicz
First name: Herszlik
Residence location: Częstochowa
Profession: "owner of the factory ""H. Józefowicz"""
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ludwik Lewkowicz
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Lewkowicz
First name: Ludwik
Residence location: Częstochowa
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Feliks Szpiro
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Szpiro
First name: Feliks
Residence location: Częstochowa
Profession: tradesman
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Epsztejn
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Epsztejn
First name: Abram
Residence location: Częstochowa
Profession: tradesman
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mendel Fogel
Location: Częstochowa
Dating: No available date
Surname: Fogel
First name: Mendel
Residence location: Częstochowa
Profession: "owner of the ""Mendel Fogel"" company"
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12098. Zaświadczenia na ulgowe paszporty z pow. częstochowskiego 1924. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.