Dom modlitwy Wekslera w Częstochowie (kamienica przy Al. Najświętszej Maryi Panny 6) został założony w 1898 r. przez patrona z własnych środków finansowych. Znajdowała się przy nim niewielka jesziwa. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali bożnicę.

Print