W kwietniu 1993 r. odsłonięto tablicę pamiątkową przy Placu Bohaterów Getta. Na tablicy umieszczono napis w języku polskim, angielskim i hebrajskim: „Pamięci Żydów częstochowskich wymordowanych przez oprawców hitlerowskich i bohaterów Żydowskiej Organizacji Bojowej poległych w walce z okupantem niemieckim w latach 1939–1945”

Print