Podczas II wojny światowej na placu przy ul. Strażackiej w Częstochowie znajdował się przystanek kolejowy Warta. To stąd w dniach 22.09–07.10.1942 r. Niemcy wywieźli z miasta 40 tys. Żydów. Wszyscy oni trafili do komór gazowych w niemieckim obozie zagłady dla Żydów w Treblince.

20.10.2009 r. odbyło się odsłonięcie monumentu poświęconego pamięci 40 tys. częstochowskich Żydów. Twórcą pomnika w kształcie pękniętego muru, na którym umieszczono tory kolejowe oraz ułożoną z szyn kolejowych Gwiazdę Dawida, jest Samuel Willenberg, więzień Treblinki. Jego ojciec Perec zaprojektował i wykonał polichromie oraz witraże w częstochowskiej synagodze. Inicjatorem budowy pomnika na częstochowskim Umschlagplatzu i jego fundatorem jest Zygmunt Rolat, przewodniczący Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków.

Pomnik odsłonili: przedstawiciel prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w randze sekretarza stanu – Ewa Juńczyk-Ziomecka, prezydent Częstochowy – Tadeusz Wrona, wspomniani: Zygmunt Rolat i Samuel Willenberg, Arye Edelist – przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu, Henry Asulina – przedstawiciel najmłodszego pokolenia Żydów częstochowian, wnuk Zygmunta Rolata. Następnie zgromadzeni wysłuchali hymnu partyzanckiego Żydowskiej Organizacji Bojowej, apelu pamięci, salwy honorowej, pieśni ze spektaklu Szeba. Finał uroczystości odbył się według ceremoniału wojskowego, po którym rozpoczęły się uroczystości religijne, m.in. kadisz[1.1].

 

Print
Footnotes