• Czenstochowa, [in] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, vol. 1, eds. S. Spector, G. Widoger,  New York 2001, pp. 285-288.
 • Częstochowa, [in] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 1, eds. F. Sulimierski, W. Walewski, Warsaw 1880, pp. 853-861.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, vol. 6: Miasto Częstochowa, cz. 1: Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia, eds. Z. Rozanow and E. Smulikowska, Warsaw 1995.
 • Klein H., Czenstochov: our legacy, Montreal 1993.
 • Mahler R., The Jews of Czestochowa, New York 1947. 
 • Mizgalski J., Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, [in] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., eds. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999.
 • Orenstein B., Czenstochover landsmanschaft in Montreal, The Czenstochover Society in Montreal, Montreal 1966.
 • Orenstein B., The destruction of Czenstokov-Khurbn Tshenstokhov, West Germany 1948.
 • Paszkowski W. , Cmentarz żydowski w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 • Schutzman M. (ed.), Memorial book of Czestochowa, Jerusalem 1967–1968.
 • Singer S.D. , Czenstochov; a new supplement to the book Czenstochover Yidn, New York 1958.
 • Z dziejów Żydów w Częstochowie, ed. Z. Jakubowski, Częstochowa 2002.
Print