Year Total population Number of Jews Percentage of Jews in total population
1880 6,098 3,591 58.9
1921 11,392 6,328 55.5
1939 21,500    
1945 13,500 105 0.7
1946   624  
1950   43  
1966 23,600    
1985 38,400    
2009 39,049    
2010 38,989    

Source:

  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warsaw 1930.
Print