• Adelson Józef, W Polsce zwanej Ludową [in:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.), Edited by: Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1993.
 • Brilling Bernhard, Die jüdische Gemeinde Mittelschlesiens. Enststellung und Geschichte, Stuttgart 1973
 • Chabros E., Kmiecik P., Bracia Cohn z ulicy Świdnickiej, „Sudety“ 2006, no. 11, p. 17.
 • Dzierżoniowska Synagoga, „Tygodnik Dzierżoniowski“ dated 22 April 2006.
 • Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, edited by: S. Dąbrowski, Wroclaw-Dzierżoniów 1998.
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, edited by: Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder i Shmuel Spector, New York 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, edited by: Bella Schlesinger, Berlin 1933.
 • Grużlewska Anna, Od asymilacji do wykluczenia: społeczność żydowska w Dzierżoniowie (1870-1944) [in:] Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne, edited by: Sebastian Figarski and Tomasz Przerwa, Wroclaw 2007, p. 9-23.
 • Hasse E., Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929.
 • Hebda M., Dzierżoniowska Bawełna – „Silesiana” S.A., „Rocznik Dzierżoniowski” 1996.
 • Hebzda-Sologub B., Początki żydowskiego życia w Dzierżoniowie, „Słowo Żydowskie”, 2002, no. 14/15 (274/275), p. 9, 25.
 • Hebzda-Sołogub B., Życie kulturalne dzierżoniowskich Żydów w latach 1945-1968 [in:] Przechować pamięć o przeszłości, edited by: B. Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów 2002, p. 9-18.
 • Jarowicki S., Żydzi w Dzierżoniowie w latach 1930-1960, „Rocznik Dzierżoniowski” 1992, p. 16-29.
 • Konieczny Alfred, Ludność żydowska na Śląsku w świetle spisu z 17 maja 1939 r., „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, vol. XV, Wroclaw 1992.
 • Konieczny Alfred, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wroclaw 1997.
 • Kungebungengegen dei Juden in Breslau, “Reichenbacher Tageblatt” 1938, no. 265.
 • Lavi B., The Town Where The Jews Lived Twice [online] http://www.sztetl.org.pl/gfx/jews_in_reichenbach_dzierzoniow.pdf [access: 06.02.2016].
 • Paul A., Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1889.
 • Piluk Piotr, Dzierżoniowscy Żydzi, „Słowo Żydowskie”, 14 June 1996.
 • Rosenberger H., Die Textilindustrie des Eulengebirges, „Reichenbacher Tageblatt”, 1921, no. 91.
 • Schlesisches Staedtebuch, edited by: Heinz Stoob, Peter Johanek, Stuttgart 1995.
 • Szaynok Bożena, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950, Wroclaw 2000.
 • Synagoga ma nowego właściciela, „Tygodnik Dzierżoniowski” z 1 April 2007.
 • Teatr żydowski na Dolnym Śląsku, „Pionier” dated 12 April1946, no. 87/191.
 • Trwa Chanuka, „Tygodnik Dzierżoniowski” dated  9 December 2006.
 • Szaynok Bożena, Żydzi w Dzierżoniowie (1945-1950) [in:] Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne, edited by: S. Ligarski and T. Przerwa, Wroclaw 2007, p. 25-33.
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Waszkiewicz Ewa, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, Wroclaw 1999.
 • Wiszniewicz Joanna, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wołowiec 2008 (Paulina’s story).
Print