• Einwohnerbuch der Stadt Lyck in Ostpr. Sowie der Gemeinde Prostken und der Ortschaften des Kreises Lyck,  (1930).
 • Ełk na starych pocztówkach, introduction by A. Supeł, (2008).
 • Ełk. Stolica Mazur, introduction by A. Supeł, (2003).
 • Z. W. Falk, Lyck, in: Encyclopedia Judaica,13 (2007), 294.
 • A. Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, (2004).
 • A. Kossert, Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, in: "Hagen-Lycker Brief" no. 58 (2000).
 • B. Koziełło–Poklewski, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921–1933, (1995).
 • Lyck, in: S. Spector (ed.), The Encyclopedia of Jewish Life: Before and During the Holocaust, 2 (2001).
 • M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online], http://www.verwaltungsgeschichte.de/lyck [Accessed 29 September 2013].
 • A. Sołoma, Źródła z zakresu problematyki żydowskiej w zasobach Archiwum Państwowego w Olsztynie, in: "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce", no. 159/3 (1991).
 • M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, (1995).
 • T. Wiśniewski, E jak Ełk, in: "Słowo Żydowskie", no. 3/4 (2006).
 • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica", 7 (2002).
Print