Year Total Population Jewish Population Percentage of Jews in Total Population
1798 16,787 95 0.6
1816 17,850 216 1.2
1831 17,761 305 1.7
1840 18,617 371 2.0
1849 21,386 434 2.0
1861 25,539 475 1.9
1871 31,164 549 1.8
1880 35,842 549 1.5
1890 41,576 484 1.2
1900 52,518 445 0.8
1910 58,636 371 0.6
1925 68,000 500 0.7
1939 (May) 83,190 285 0.3
1939 (November) 82,000 48 0.1
2012 123,977    

Sources:

  • M. Andrzejewski, Obszar i ludność Elbląga, in: M. Andrzejewski (ed.), Historia Elbląga, t. IV: 1918–1945, 2002, 12-14
  • A. Groth, Ustrój miasta i zmiany demograficzne, in: A. Groth (ed.), Historia Elbląga, t. III, cz. 1: 1772–1850, 2000, 25, 27.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., 2012.
  • K. Wajda, Obszar i ludność Elbląga, in: A. Groth (ed.), Historia Elbląga, t. III, cz. 1: 1772–1850, 2000, 119.
  • K. Wajda, Obszar i ludność Elbląga, in: A. Groth (ed.), Historia Elbląga, t. III, cz. 2: 1851–1920, 2001, 30.
Print