Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Froim Werthaim
Location: No available location
Dating: 1.11.1928
Surname: Werthaim
Other surname: Werthajm
First name: Froim
Profession: carpenter
Emigration date: after 11.1928
Emigration state: Argentine
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.