• P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, (1990).
  • D. Dąbrowska, Zagłada skupisk żydowskich w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1955), no. 13–14.
  • P. Fijałkowski, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XVXVIII w., (1999).
  • Z. Guldon, Skupiska żydowskie w miastach polskich w XVXVI wieku, in: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, vol. 2, (2000).
  • B. Konarska-Pabiniak, Gostynin. Szkice z przeszłości, (2004).
  • J. Kwiatek, T. Lijewski, Leksykon miast polskich, (1998).
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2, (1967).
Print