• M. Borkowska OSB, Dzieje Góry Kalwarii, (2002).
  • J. Iwaszkiewicz, Wtedy kwitły forsycje. Pamięci dzieci – ofiar Holocaustu, (2002).
  • Megiles Ger, rd. G. Sapożnikow, (1975).
  • H. Prajs, Żydzi z Góry Kalwarii, “Słowo Żydowskie” (2002), no. 7–8.
  • L. T. Tripplin, Góra Kalwaria czyli Nowe Jeruzalem..., (1854).

 

Print