W 1885 r. w Gliwicach istniał Związek Pogrzebowy (niem. Beerdigungsverein), któremu przewodniczył kupiec Jacob Plonskier. W 1898 r. jego następcą został Eduard Freund, a w 1902 r. – Hermann Goldstein[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Nadolski P., Życie religijne, społeczne, organizacje kulturalne Żydów gliwickich w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, [w:] Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, s. 86.