W 1885 r. w Gliwicach istniał Związek Kobiet dla Wspierania Ubogich Narzeczonych i Położnic (niem. Frauenverein zur Unterstützung armer Bräute und Wöchnerinnen). Działały w nim: Jenna Schlesinger, Friederike Knoche, Emilie Hahn, Kattinka Huldschiner i Johanna Schlesinger[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Nadolski P., Życie religijne, społeczne, organizacje kulturalne Żydów gliwickich w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, [w:] Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, s. 86.