• Dzieje Hrubieszowa, vol. I, ed. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006.
  • Fabijańska-Żórawska T., Hrubieszów. Dzieje i zabytki, Hrubieszów 1993.
  • Fornal M., W poszukiwaniu zapomnianego sztetł, Hrubieszów 1997.
  • Hrubieszow, [in] Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, vol. VII, Jerusalem 1999, pp. 147–152.
  • Hrubieszów, [in] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. S. Spector, G. Wigoder, vol. I, New York 2001, p. 532.
  • Hrubieszów, [in] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. III, Warsaw 1882, pp. 179–187.
  • Hrubieszów przez dzieje, Hrubieszów 1990.
  • Mikulec B.,“Spółdzielcze Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowe i Kredytowe w Guberni Lubelskiej w latach 1898–1914,” Rocznik Lubelski 1988, vol. XVII–XVIII.
  • Nowak J., Działalność gospodarcza społeczności żydowskiej Hrubieszowa w latach 1864–1914, [in] Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 17951918, ed. A. Koprukowniak, Lublin 2000, pp. 177–197.
  • Nowak J., Społeczność żydowska Hrubieszowa w latach 1864–1914, M.A. thesis written in Modern History Department at the Maria Curie Skłodowska University in Lublin.
  • Zapała M., “Śladami osadnictwa żydowskiego na Ziemi Hrubieszowskiej,” Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego 1996.
Print