• Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.
  • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok And Surroundings in Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Ipswich, Massachusetts 1998.
  • Witold Tatarczyk, Dzieje Hajnówki do 1944 roku, Hajnówka 2000.
     
Print