• Dzieje Inowrocławia, ed. Marian Biskup, vol. 1 (to the year 1919), vol. 2 (from the year 1919 to the end of 70s), ed. Marian Biskup PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 1978
 • Guldon Zenon, Żydzi w miastach kujawskich w XVI-XVIII wieku, ”Ziemia Kujawska”, 1993
 • Heppner Abraham, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1919
 • Kawski Tomasz, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w latach 1918/20-1939, ”Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, no. 3-4
 • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, ”Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006
 • Kawski Tomasz, Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII-XX w.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1999, no. 3-4
 • Łaszkiewicz Tomasz, Elias Aron (born in 1875), [in:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, ed. Edmund Mikołajczak, Inowrocław 1997, no. 3
 • Łaszkiewicz Tomasz, Simon Stanisław, [in:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, ed. Edmund Mikołajczak, Inowrocław 1997
 • Łaszkiewicz Tomasz, Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym (1919-1939), Inowrocław 1997
 • Mikołajczak Edmund, Levy Juliusz (Julius) (1839-1901), [in:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, ed. Edmund Mikołajczak, Inowrocław 1991, no. 1
 • Mikołajczak Edmund, Levy Michał (Michael) (1807-1879), [in:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, ed. Edmund Mikołajczak, Inowrocław 1991, no. 1.
 • Neubach Helmut, Posener Juden als Stadtvorsteher, [w:] Jahrbuch Weichsel-Warthe, rocznik Landsmannschaft Weichsel-Warthe, r. 55 (2009), Wiesbaden 2009.

 

Print