Pierwsze wzmianki o istnieniu bóżnicy w Iwaniskach pochodzą już z 1629 roku. Później mamy w źródłach m. in. „chałupę szkolną” (koniec XVIII w.) i „drewnianą szkołę bóżniczą” (początek lat 20. XX w.); oczywiście, mogły to być następujące po sobie obiekty drewniane. W latach 1930–1931 przeprowadzono remont obiektu; w 1931 r. wydano na ten cel 387,40 zł. Synagoga istniała zapewne do okresu okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej[1.1]

Print
Footnotes
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 1625, k. 39, 142 v., 145.