Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaim Dunner
Location: Mogielnica
Dating: 6.05.1908
Surname: Dunner
First name: Chaim
Second first name: Hersz
Birth date: 6.05.1908
Birth location: Inowłódz
Father first name: Icheshel
Mother maiden surname: Szysler
Residence location: Mogielnica
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta Miasta Mogielnicy, sygn. 404. O dowodach tożsamości 1930. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.