Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Zygmunt Falk
Location: Kraków
Dating: 24.08.1889
Surname: Falk
First name: Zygmunt
Birth date: 24.08.1889
Birth location: Stanisławów
Father first name: Bernard
Residence location: Kraków
Profession: engineer
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Maurycy Flintenstein
Location: Kraków
Dating: 11.09.1869
Surname: Flintenstein
First name: Maurycy
Birth date: 11.09.1869
Birth location: Stanisławów
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Maksymilian Blumenfeld
Location: Stanislawow
Dating: 1941
Surname: Blumenfeld
First name: Maksymilian
Residence location: Stanislawow
Profession: lawyer
Death date: 1941
Burial state: Poland
Additional information: A symbolic grave, victim of the Holocaust, solicitor from Stanisławów.
Sources: Projekt Pamięć w Kamieniu
Władysław Blumenfeld
Location: Stanislawow
Dating: 1941
Surname: Blumenfeld
First name: Władysław
Residence location: Stanislawow
Profession: lawyer
Death date: 1941
Burial state: Poland
Additional information: A symbolic grave, victim of the Holocaust, solicitor from Stanisławów.
Sources: Projekt Pamięć w Kamieniu
In order to properly print this page, please use dedicated print button.