Year Number of inhabitants Number of Jews Percentage of Jews in total population
1882 12 949 4300 33,2
1921 19 973 6557 32,8
1931 22 195 6272 28,3
2010 39 146    

Source:

  • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, vol. 13: Województwo lwowskie, Warsaw 1924.
Print