• Chrzanowski Władysław, Przewodnik po Janowcu, Warszawa 1930, [reprint], Janowiec 1998.
 • Górak Jan, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
 • Guldon Zenon, Przystanek Karol, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
 • Janowiec [entry] [in:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Województwo lubelskie. Wyciąg haseł, Lublin 1974, p. 112-113.
 • Janusz Grzegorz, Miasto Janowiec nad Wisłą. Ustrój władz miejskich i stosunki społeczno-ekonomiczne w świetle przywilejów, Janowiec 1999.
 • Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl. Materiały z sesji naukowej „V Janowieckie Spotkania Historyczne” Janowiec nad Wisłą, 28 czerwca 2003 roku, editor Jaroszyński Filip, Janowiec nad Wisłą 2003.
 • Kurzątkowski Mieczysław, Zamek janowiecki w piśmiennictwie naukowym, „Notatnik Janowiecki” 1996 nr 2, p. 21-23.
 • Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVII wieku. Studium osadnicze, Kielce 1998.
 • Pawłowski Andrzej, Janowiec nad Wisłą, Lublin 1998.
 • Piątkowski Sebastian, Żydzi w Janowcu i okolicach w XIX wieku, „Notatnik Janowiecki” 1996 nr 1, p. 39-41.
 • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, p. 402-403.
 • Tarłowska Helena, Janowiec nad Wisłą. Monografia miejscowości, Warszawa 1997.
Print