Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Nachman Silberstein
Location: Kraków
Dating: 2.07.1904
Surname: Silberstein
First name: Nachman
Birth date: 2.07.1904
Birth location: Jedwabne
Father first name: Hersz
Residence location: Kraków
Profession: locksmith
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 425. Sprawy paszportowe M-Z 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.